แนะนำสาขา IBC ให้น้อง ๆ นักเรียน

Back to Blog

แนะนำสาขา IBC ให้น้อง ๆ นักเรียน

สโมสรนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำน้อง ๆ นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน และกิจกรรมของสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (IBC) โดยบอกเล่าผ่านประสบการณ์จากรุ่นพี่คณะวิเทศศึกษา ผ่านทาง Facebook: สโมสรนักศึกษา คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต

#รีวิว IBC ฉบับเด็กศิลป์คำนวณ

#รีวิว IBC ฉบับเด็กศิลป์ภาษา

Share this post

Back to Blog