ทาลีน่า อ่าวน้ำ (นูช)

ทาลีน่า อ่าวน้ำ (นูช)

Computer Technical Officer

วุฒิการศึกษา :   B.S
อีเมล :   talina.a(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6299