นารีรัตน์ จันทน์แดง (แตง)

นารีรัตน์ จันทน์แดง (แตง)

งานวิชาการ

วุฒิการศึกษา :   M.S. (Industrial Education)
อีเมล :   nareerat.c(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6620