น้ำฝน เอ่งฉ้วน (ติ๊ก)

น้ำฝน เอ่งฉ้วน (ติ๊ก)

งานวิชาการ

วุฒิการศึกษา :   B.S.(Computer Science)
อีเมล :   namfon.a(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6623