ปัยซูลบัสรี บินฮายีอาแว (ปัยซูล)

ปัยซูลบัสรี บินฮายีอาแว (ปัยซูล)

Language Laboratory Technician

วุฒิการศึกษา :   B. Sc.
อีเมล :   paizoolbasree.bi(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6698