FIS Job

ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา

คณะวิเทศศึกษารับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฎิบัติงานวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร: https://www.psu.ac.th/phuket/76807/ 2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร: https://www.psu.ac.th/phuket/76806/ สมัครออนไลน์ได้ที่: https://resume.psu.ac.th/ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 มกราคม 2567

Announcement job vacancy international affair officer 1 position

Application form Announcement job vacancy international affair officer-FIS ที่มา : https://www.phuket.psu.ac.th/48950/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 0292 (สังกัดคณะวิเทศศึกษา) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-พนักงานมหาลัย.pdf ที่มา : https://www.phuket.psu.ac.th/42673/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 0292 (สังกัดคณะวิเทศศึกษา) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-พนักงานมหาลัย.pdf ที่มา : https://www.phuket.psu.ac.th/42307/

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัคร รับสมัครงานนักวิชาการศึกษา(พนักงานมหาลัย)-FIS ที่มา : https://www.phuket.psu.ac.th/41180/

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ นักวิชาการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิเทศศึกษา 1 อัตรา ประกาศผล-นักวิชาการศึกษา-พัสดุ(FIS)

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

ดาวน์โหลดใบสมัคร รับสมัครงานนักวิชาการศึกษา(พัสดุ) FIS

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิเทศศึกษา 1 อัตรา ประกาศผลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (FIS)

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ดาวน์โหลดใบสมัคร ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รับสมัครงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (FIS)