Faculty of International Studies

(FIS) คณะวิเทศศึกษา คือสถาบันชั้นนำในด้านการนานาชาติศึกษาในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ผลิตบัณฑิตทีเป็นที่ยอมรับ ให้บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีพื้นฐานจากงานวิจัย 

FIS ข่าวล่าสุด

แจกหนังสือเรียนฟรี !!!

คณะวิเทศศึกษา แจกหนังสือเรียนฟรี ตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 คณะวิเทศศึกษา จัดเตรียมการส่งหนังสือเรียนให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี สำหรับภาคการศึกษา 3/2562 และ 1/2563 เพื่อเป็นการดำเนินตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในคณะวิเทศศึกษา ในการร่วมจัดเตรียมหนังสือและการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่นักศึกษา

แนะนำสาขา IBC ให้น้อง ๆ นักเรียน

สโมสรนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำน้อง ๆ นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน และกิจกรรมของสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (IBC) โดยบอกเล่าผ่านประสบการณ์จากรุ่นพี่คณะวิเทศศึกษา ผ่านทาง Facebook: สโมสรนักศึกษา คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต #รีวิว IBC ฉบับเด็กศิลป์คำนวณ #รีวิว IBC ฉบับเด็กศิลป์ภาษา

ตอบคำถามและไขข้อสงสัยให้น้อง ๆ นักเรียน

สโมสรนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตอบคำถามและไขขอสงสัยให้กับนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับการใช้ชีวิต และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นเป็นนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะวิเทศศึกษา ม.อ. ภูเก็ต ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม

วันที่ 10 เมษายน 2563 คณะวิเทศศึกษา ม.อ. ภูเก็ต ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยได้มอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรองโดยรอบอำเภอกะทู้ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายใน ม.อ.ภูเก็ต พร้อมกันนี้ คณะวิเทศศึกษา ขอส่งกำลังใจและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการปฎิบัติหน้าที่ เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

FIS Poll

COVID-19

FIS Poll ผลการสำรวจเรื่อง: ร่วมกันระวังภัยไข้หวัดไวรัสโคโรน่า

FIS รับสมัครงาน