Author - FIS PSU PHUKET

Package เรียน + สอน HSK ระดับ 3-4-5

โครงการพัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานภาษาจีน HSK ระดับ 3 - 5 รายละเอียดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 2564 สมัครทาง shorturl.at/qxJY8 เริ่มเรียน 6 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2564 (เรียนเสาร์ -อาทิตย์ เวลา 9.00 -12.00 น.) พิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม เข้าร่วมกิจกรรมฉลองครบรอบ 15 ปี สถาบันขงจื่อภูเก็ตฟรี ลุ้นรับรางวัลและของที่ระลึกมากมายในวันเปิดการอบรม โดยจะเป็นการสอบจริงผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 089-892-4725, 076-276-040 รายละเอียดตารางอบรม ตารางอบรมคอร์สภาษาจีนเพื่อการสอบ HSK ระดับ 3 จำนวน 30 ชั่วโมง.pdf

คณะวิเทศศึกษา ติวเข้ม TOEIC ออนไลน์เพิ่มสกิลภาษาอังกฤษให้แน่นปึ๊ก

โครงการ A Flight for Redesigned TOEIC ติวเข้ม TOEIC ออนไลน์ เพิ่มสกิลภาษาอังกฤษให้แน่นปึ๊ก เตรียมสอบกับสนามสอบม.อ.ภูเก็ต หรือจะพร้อมใช้ สมัครเรียน สมัครงาน หรืออัปเงินเดือน กันไว้ดีกว่า ดูรายละอียดการสมัครสอบ TOEIC https://www.facebook.com/EC.PSUphuket เปิดรับสมัครอบรม TOEIC โดย คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต กับ โครงการ A Flight for Redesigned TOEIC ค่าอบรม 2,000 บาท อบรมจำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ระยะเวลาอบรม วันที่ 8 ม.ค. - 6 ก.พ. 2565 (วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 - 12.00 น.) สมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 5 มกราคม 2565 รายละเอียดการอบรม:...

คณะวิเทศศึกษา สอน HSK ฟรี!! สำหรับนักเรียนและนักศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานภาษาจีน HSK ระดับ 1 - 2 ผ่านแอพพลิเคชั่น รายละเอียดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 4 พ.ย. 2564 สมัครทาง shorturl.at/gsBMR เริ่มเรียน 6 พ.ย. - 18 ธ.ค. 2564 เรียน HSK ระดับ 1-2 ผ่าน Application ฟรี กับ คณะวิเทศศึกษา สำหรับนักเรียนและนักศึกษา เท่านั้น(เรียนออนไลน์) หากผู้เข้าอบรมมีความประสงค์ที่จะสอบ HSK 1 หรือ HSK 2 ต้องแจ้งชื่อก่อนเริ่มการอบรมพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ โดยสอบจริงผ่านระบบออนไลน์ 8 มกราคม 2565 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 089-892-4725, 076-276-040 รายละเอียดตารางอบรม ตารางอบรม โครงการพัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานภาษาจีน HSK ระดับ 1.pdf

FIS Students receive Awards from Embassy of the Republic of Korea in Thailand

FIS Students receive Awards from Embassy of the Republic of Korea in Thailand

Announcement job vacancy international affair officer 1 position

Application form Announcement job vacancy international affair officer-FIS ที่มา : https://www.phuket.psu.ac.th/48950/

FIS Poll ครั้งที่ 8 : ความคิดเห็นต่อโครงการ Phuket Sandbox ของคนภูเก็ต

FIS Poll สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ความคิดเห็นต่อโครงการ Phuket Sandbox ของคนภูเก็ต” ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เป็นหนึ่งในแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยจังหวัดภูเก็ตถูกเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงวิกฤตจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา จากโครงการดังกล่าว ศูนย์สำรวจความคิดเห็น FIS Poll โดยคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนภูเก็ต เรื่อง “ความคิดเห็นต่อโครงการ Phuket Sandbox ของคนภูเก็ต” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 511 คน พบว่า ประชาชนภูเก็ตร้อยละ 62.8 รับรู้และเข้าใจในโครงการ Phuket Sandbox โดยร้อยละ 49.2 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่มีนักท่องเที่ยวในช่วงการระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 48.5 ของผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นความพยายามในการฟื้นฟูและสร้างทางรอดให้กับคนภูเก็ตภายใต้โครงการ Phuket Sandbox   ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 65 ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในโครงการ Phuket Sandbox โดยร้อยละ 23 ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อมั่นในมาตรการจากภาครัฐด้านความปลอดภัย...

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิม ซามาร่า ญารา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิม ซามาร่า ญารา ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเวลานานด้วยความเรียบร้อย วิริยะ อุตสาหะ และอุทิศเวลาให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์ คณะวิเทศศึกษา   Congratulations to Asst.Prof.Dr.Pim Samara Yara, FIS lecturer has received The Long Service Award on PSU Teacher Award 2020-2021, effective from 13 March 2021.

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์ คณะวิเทศศึกษา Congratulations to Dr.Teerathorn Lamnaokrut on PSU Teacher Award 2020-2021 in Art and Culture Conservation Excellence, effective from 13 March 2021