ติดต่อคณะวิเทศศึกษา

ติดต่อคณะวิเทศศึกษา

คณะวิเทศศึกษา (FIS), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาลัยนานาชาติ

ที่อยู่ : 80 หมู่ 1 ถนนวิชิตสงคราม, กะทู้, ภูเก็ต 83120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 (0) 76 276 040

โทรสาร : +66 (0) 76 276 041

อีเมล์ : fis-pr@phuket.psu.ac.th

ฝ่ายวิชาการ : +66 (0) 76 276 000 ext. 6620

งานรับนักศึกษา : +66 (0) 76 276 029

ฝ่ายวิจัย และวารสาร : +66 (0) 76 276 000 ext. 6627