Admissions 66

    ประกาศรับนักศึกษาโครงการต่าง ๆ

     รอบ 1 (portfolio)

รอบ 1/1

ลำดับ โครงการ รับสมัคร
1 โครงการ Phuket International Admission ปีการศึกษา 2566 | Thai
Phuket International Admission for Academic Year 2023 | Eng
[ update: 02/09/2022 ]
5 ก.ย. 65 – 8 พ.ย. 65
2 โครงการเด็กดีศรี ปวช. ปีการศึกษา 2566 | Thai 5 ก.ย. 65 – 8 พ.ย. 65
3 โครงการ ม.อ. ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี ปีการศึกษา 2566 | Thai 5 ก.ย. 65 – 8 พ.ย. 65
 โครงการ Phuket lnternational Admission เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  ประจำปีการ  

รอบ 1/2

ลำดับ โครงการ รับสมัคร
1 โครงการ Phuket International Admission ปีการศึกษา 2566 | Thai
Phuket International Admission for Academic Year 2023 | Eng
1 ธ.ค. 65 – 10 ม.ค. 66
2 โครงการเด็กดีศรี ปวช. ปีการศึกษา 2566 | Thai 1 ธ.ค. 65 – 10 ม.ค. 66
3 โครงการ ม.อ. ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี ปีการศึกษา 2566 | Thai 1 ธ.ค. 65 – 10 ม.ค. 66
 โครงการ Phuket lnternational Admission เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  ประจำปีการ  

    หลักสูตรระดับปริญญาตรี (คลิกรูปเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม)