ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN + 3 “Experience Chinese Culture”

Back to Blog

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN + 3 “Experience Chinese Culture”

คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชานานาชาติศึกษา วิชาเอกจีนศึกษา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN + 3 “Experience Chinese Culture” “สัมผัสวัฒนธรรมจีน” 🎋
โดยวิทยากรอาจารย์ชาวจีนจากสถาบันขงจื่อภูเก็ต

ในโครงการสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 9 (9th ASEAN WEEK)
สืบสานวัฒนธรรมผ่านลายเส้นพู่กันจีน ศิลปะอันงดงามกว่า 3000 ปี ที่ได้สืบทอดมาถึงปัจจุบัน

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565
เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ลานกิจกรรม คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต

งานนี้มาอวดฝีไม้ลายมือในการวาดภาพแนวจีนกันได้เลย

Share this post

Back to Blog