คณะวิเทศศึกษา ขอเชิญร่วม ASEAN Food & Music โดยสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน

Back to Blog

คณะวิเทศศึกษา ขอเชิญร่วม ASEAN Food & Music โดยสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์วัฒนธรรมและการทำธุรกิจอาหาร ร้านชาพรีเมี่ยม ตำรับฮ่องกง Wan Fang – วั่น ฟัง กับ คุณปริชญ์ จงชูวงศ์ เจ้าของร้าน

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ลานกิจกรรม คณะวิเทศศึกษา ม.อ. ภูเก็ต

Share this post

Back to Blog