ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามชิงเงินรางวัลในกิจกรรม Korea & ASEAN Quiz 2022

Back to Blog

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามชิงเงินรางวัลในกิจกรรม Korea & ASEAN Quiz 2022

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามชิงเงินรางวัลในกิจกรรม Korea & ASEAN Quiz 2022 ภายใต้โครงการสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 9 (ASEAN WEEK 9th)
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเกาหลีและประเทศในอาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565
เวลา 13.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมมนัส คณะวิเทศศึกษา ม.อ. ภูเก็ต

📥 สมัครทาง shorturl.at/bdfjK
รับสมัครเพียง 25 คนเท่านั้น !! (ตามลำดับการสมัคร)

* ผู้มีสิทธิ์ในการแข่งขันจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์
🥇 รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท
🥈 รางวัลรองชนะเลิศ 2,000 บาท
🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1,000 บาท
[รางวัลที่ 1-3 จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ และผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์]

☎️ ติดต่อสอบถาม 098-015-6586

Share this post

Back to Blog