Tag - HSK 5

Package เรียน + สอน HSK ระดับ 3-4-5

โครงการพัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานภาษาจีน HSK ระดับ 3 - 5 รายละเอียดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 2564 สมัครทาง shorturl.at/qxJY8 เริ่มเรียน 6 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2564 (เรียนเสาร์ -อาทิตย์ เวลา 9.00 -12.00 น.) พิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม เข้าร่วมกิจกรรมฉลองครบรอบ 15 ปี สถาบันขงจื่อภูเก็ตฟรี ลุ้นรับรางวัลและของที่ระลึกมากมายในวันเปิดการอบรม โดยจะเป็นการสอบจริงผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 089-892-4725, 076-276-040 รายละเอียดตารางอบรม ตารางอบรมคอร์สภาษาจีนเพื่อการสอบ HSK ระดับ 3 จำนวน 30 ชั่วโมง.pdf

คณะวิเทศศึกษา สอน HSK ฟรี!! สำหรับนักเรียนและนักศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานภาษาจีน HSK ระดับ 1 - 2 ผ่านแอพพลิเคชั่น รายละเอียดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 4 พ.ย. 2564 สมัครทาง shorturl.at/gsBMR เริ่มเรียน 6 พ.ย. - 18 ธ.ค. 2564 เรียน HSK ระดับ 1-2 ผ่าน Application ฟรี กับ คณะวิเทศศึกษา สำหรับนักเรียนและนักศึกษา เท่านั้น(เรียนออนไลน์) หากผู้เข้าอบรมมีความประสงค์ที่จะสอบ HSK 1 หรือ HSK 2 ต้องแจ้งชื่อก่อนเริ่มการอบรมพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ โดยสอบจริงผ่านระบบออนไลน์ 8 มกราคม 2565 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 089-892-4725, 076-276-040 รายละเอียดตารางอบรม ตารางอบรม โครงการพัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานภาษาจีน HSK ระดับ 1.pdf