รอบ Portfolio 1/2  (โครงการวิทยาเขตภูเก็ต)

Back to Blog

รอบ Portfolio 1/2  (โครงการวิทยาเขตภูเก็ต)

📣 #TCAS66 #dek66

เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 10 มกราคม 2566

 

🔹โครงการม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี

 

🔹โครงการเด็กดีศรีปวช.

 

👉 รับสมัครทุกสาขาทุกสายการเรียน!!
✅ เข้าร่วม LINE GROUP วิเทศศึกษา PSU Tcas66 https://line.me/ti/g/Dzwjd0oDBz

คณะวิเทศศึกษามีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง ????

💥 ปริญญาตรี: คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต มีด้วยกัน 2 สาขา
1️⃣ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน หรือ IBC
เรามุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ของการประกอบธุรกิจ ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรมและเทคนิคด้านการสื่อสารเพื่อการติดต่อทางธุรกิจกับชาวจีนและผู้คนในประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
◾️ ศึกษา ณ ประเทศจีน ทุกภาคฤดูร้อน จำนวน 3 ครั้ง/ครั้งละ 2 เดือน

 

2️⃣ สาขานานาชาติศึกษา หรือ IS มีด้วยกัน 4 วิชาเอก
เน้นการศึกษาในทุก ๆ มิติ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในเชิงสหวิทยาการอย่างกว้างขวางตามภูมิภาคที่เลือกเรียน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ศาสนา และความเชื่อ เป็นต้น แบ่งเป็น 4 วิชาเอก
◾️ วิชาเอกจีนศึกษา (CNS)
ศึกษา ณ ประเทศจีน ทุกภาคฤดูร้อน จำนวน 3 ครั้ง/ครั้งละ 2 เดือน
◾️ วิชาเอกเกาหลีศึกษา (KRS)
ศึกษา ณ ประเทศเกาหลี ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน จำนวน 1 ครั้ง/ครั้งละ 2 เดือน
◾️ วิชาเอกไทยและอาเซียนศึกษา (TAS)
ศึกษาภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ประเทศไทย หรือประเทศในอาเซียน ภาคฤดูร้อน จำนวน 3 ครั้ง/ครั้งละ 2 เดือน
◾️ วิชาเอกยุโรปศึกษา (ES)
ทัศนศึกษา ณ ประเทศในยุโรป ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน จำนวน 1 ครั้ง ประมาณ 2 สัปดาห์
🧡 เรียนที่คณะวิเทศศึกษา ยังได้ไปเรียนซัมเมอร์หรือทัศนศึกษาที่ต่างประเทศด้วยนะ ✈️

Share this post

Back to Blog