Tag - summer

#TCAS68 คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

#TCAS68 คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครรอบ Early Bird (ภายใต้รอบ 1 Portfolio โครงการ ม.อ. ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี และโครงการเด็กดีศรีปวช.) โดยใช้เกณฑ์การสมัคร ดังนี้ 1. ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ได้แก่ GPAX 2.50 ขึ้นไป GPA ภาษาต่างประเทศ 3.00 ขึ้นไป 2. รูปถ่าย 3. Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า สมัครทาง https://admissions.phuket.psu.ac.th/apply/ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.psu.ac.th/.../06/PSU-Phuket-Early-Bird-2568.pdf ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #Dek68 คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมกลุ่มไลน์ได้เล้ยย ไม่พลาดทุกข่าวการรับสมัครของคณะวิเทศศึกษา! https://line.me/ti/g/JgMwYa3tI7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- สำหรับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2568 คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต มีดังนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (B.B.A. in International Business: IB) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจระหว่างประเทศตลอดจนความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ของการประกอบธุรกิจ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 โครงการ PSU Phuket Early Bird

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 โครงการ PSU Phuket Early Bird (รับ – เรียน ล่วงหน้า) ประจำปีการศึกษา 2568   ดูรายชื่อ >> https://script.google.com/.../AKfycbwX_M.../exec   **สำหรับน้องๆที่มีรายชื่อผ่านการสัมภาษณ์ SCAN QR CODE เข้า Line กลุ่มได้เลย   ที่มา: https://www.facebook.com/admission.psuphuket

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการ Phuket International Admission ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการ Phuket International Admission ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4) สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย ตรวจสอบรายชื่อ>> https://script.google.com/.../AKfycbxtQ4NXpMAfZse.../exec... ทีมา: https://www.facebook.com/admission.psuphuket

ม.อ.ภูเก็ตเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 4

---น้อง ๆ ไปสมัครเรียน TCAS รอบที่ 4---พรุ่งนี้เรามีนัดกันที่ "โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉลอง" นะจ๊ะ---------------------------------------------------ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉลอง"เปิดบูธรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 4"ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉลองเวลา 13.00 - 16.00 น. (ชั้น 1 ข้าง The Pizza)---------------------------------------------------สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Inbox หรือE-mail: admissionpkt@phuket.psu.ac.th ที่มา: https://www.facebook.com/admission.psuphuket

รอบที่ 4 Direct Admission โครงการ Phuket International Admission

#TCAS67 #รอบ4 #DirectAdmission คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต รอบที่ 4 Direct Admission โครงการ Phuket International Admission รับสมัคร วันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2567 สมัครทาง https://e-admission.psu.ac.th คะแนนที่ใช้สมัคร (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) TOEIC 500 คะแนน HSK ระดับ 3 TOPIK ระดับ 2 DELF ระดับ A2 IELTS 4.5 TOEFL PBT 477, CBT 153, IBT 53 ประกาศรับสมัคร https://entrance.psu.ac.th/.../142_Phuket_International... ------------------------------ #Dek67 คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมกลุ่มไลน์ได้เล้ยย ไม่พลาดทุกข่าวการรับสมัครของคณะวิเทศศึกษา! line.me/ti/g/_LRHuVPAKZ E-BOOK คณะวิเทศศึกษา https://online.fliphtml5.com/bwgf/otbg/ สอบถามโทร. 076-276028 หรือ 076-276029

Summer semester at Chang Jung Christian University, Tainan, Taiwan.

Summer semester at Chang Jung Christian University, Tainan, Taiwan.

รอบ Portfolio 1/2  (โครงการวิทยาเขตภูเก็ต)

#TCAS66 #dek66 เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566 ทาง https://admissions.phuket.psu.ac.th/apply/   โครงการม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี https://entrance.psu.ac.th/2566/pdf/028_Phuket_Intend_r1.pdf   โครงการเด็กดีศรีปวช. https://entrance.psu.ac.th/.../027_Good_Vocational_r1.pdf   รับสมัครทุกสาขาทุกสายการเรียน!! เข้าร่วม LINE GROUP วิเทศศึกษา PSU Tcas66 https://line.me/ti/g/Dzwjd0oDBz คณะวิเทศศึกษามีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง ???? ปริญญาตรี: คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต มีด้วยกัน 2 สาขา สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน หรือ IBC เรามุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ของการประกอบธุรกิจ ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรมและเทคนิคด้านการสื่อสารเพื่อการติดต่อทางธุรกิจกับชาวจีนและผู้คนในประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ศึกษา ณ ประเทศจีน ทุกภาคฤดูร้อน จำนวน 3 ครั้ง/ครั้งละ 2 เดือน   สาขานานาชาติศึกษา หรือ IS มีด้วยกัน 4 วิชาเอก เน้นการศึกษาในทุก ๆ...

Admissios 66

คณะวิเทศศึกษามีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง ???? ปริญญาตรี: คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต มีด้วยกัน 2 สาขา สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน หรือ IBC เรามุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ของการประกอบธุรกิจ ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรมและเทคนิคด้านการสื่อสารเพื่อการติดต่อทางธุรกิจกับชาวจีนและผู้คนในประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ศึกษา ณ ประเทศจีน ทุกภาคฤดูร้อน จำนวน 3 ครั้ง/ครั้งละ 2 เดือน   สาขานานาชาติศึกษา หรือ IS มีด้วยกัน 4 วิชาเอก เน้นการศึกษาในทุก ๆ มิติ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในเชิงสหวิทยาการอย่างกว้างขวางตามภูมิภาคที่เลือกเรียน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ศาสนา และความเชื่อ เป็นต้น แบ่งเป็น 4 วิชาเอก วิชาเอกจีนศึกษา (CNS) ศึกษา...