ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการ Phuket International Admission ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4)

Back to Blog

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการ Phuket International Admission ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการ Phuket International Admission ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4)
สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย
ตรวจสอบรายชื่อ>> https://script.google.com/…/AKfycbxtQ4NXpMAfZse…/exec…

Share this post

Back to Blog