รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี ชัยศรี

รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี ชัยศรี

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบัณฑิตศึกษา

วุฒิการศึกษา :   Sciences du Langage - Linguistique et phonétique générale
อีเมล :   kesinee.c(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6233

วิชาที่ถนัด:

  • ภาษาฝรั่งเศสสื่อสารเบื้องต้น 1 และ 2

งานวิจัยที่สนใจ:

  • French language learning and teaching