ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Speech Contest: ASEAN and Soft Skills

Back to Blog

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Speech Contest: ASEAN and Soft Skills

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Speech Contest: ASEAN and Soft Skills ความยาว 3 นาที
ภายใต้หัวข้อ “ASEAN and Soft Skills”

ในโครงการสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 9 (9th ASEAN WEEK)

⏰️วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565
เวลา 13.00 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ อาคาร 3 ม.อ.ภูเก็ต

📥 สมัครทาง https://forms.gle/bRspUd8wwSSfSQTu5
* รับสมัครถึงวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565

ผู้มีสิทธิ์ในการแข่งขันจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์
🥇 รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท
🥈 รางวัลรองชนะเลิศ 2,000 บาท
🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1,000 บาท
[ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร]
☎️ติดต่อสอบถาม 089-646-3533

Share this post

Back to Blog