Tag - ASEAN + 3

Congratulations to Mr. Ikrar Genidal Riadil, FIS Research Assistant Scholarship, M.A. student for passing his thesis defense examination.

Congratulations to Mr. Ikrar Genidal Riadil, FIS Research Assistant Scholarship, M.A. student for passing his thesis defense examination. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 มีการสอบวิทยานิพนธ์ของ Mr. Ikrar Genidal Riadil นักศึกษาชาวอินโดนีเซียเพื่อจบการศึกษา ซึ่งเป็นนักศึกษารายแรกของคณะฯ ที่ได้ทุนสนับสนุน 100% โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิม ซามาร่า ญาราภิรมย์ และกรรมการสอบ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม และดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ ทั้งนี้ มีผู้ร่วมเข้าฟังการสอบเป็นอาจารย์ นักศึกษาคณะวิเทศศึกษา รวมทั้งนักศึกษาและผู้สนใจจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วมฟังการสอบในครั้งนี้

นักศึกษาคณะวิเทศศึกษา ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ University of Yamanashi Short-term Language and Culture program

คณะวิเทศศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิสร อินทแย้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ Ms.Liu Fanrui นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (IBC) ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ University of Yamanashi Short-term Language and Culture program จำนวน 80,000 เยน เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ University of Yamanashi, Japan เป็นระยะเวลา 10 วัน

โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษานานาชาติ 3 ภาษา (อังกฤษ จีน และเกาหลี)

คณะวิเทศศึกษา จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษานานาชาติ 3 ภาษา (อังกฤษ จีน และเกาหลี) ให้แก่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา วันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2565 คณะวิเทศศึกษา จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษานานาชาติ 3 ภาษา (อังกฤษ จีน และเกาหลี) ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จำนวน 63 คน ผ่านการเรียนรู้และเก็บประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรม อังกฤษ จีน และเกาหลี จากอาจารย์ของคณะวิเทศศึกษา และสถาบันขงจื่อภูเก็ต รวมทั้งยังได้เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมอื่น ๆ ในท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ณ ลานกิจกรรม คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต งานนี้มาอวดฝีไม้ลายมือในการวาดภาพแนวจีนกันได้เลย

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN + 3 “Experience Chinese Culture”

คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชานานาชาติศึกษา วิชาเอกจีนศึกษา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN + 3 “Experience Chinese Culture” "สัมผัสวัฒนธรรมจีน" 🎋🇨🇳 โดยวิทยากรอาจารย์ชาวจีนจากสถาบันขงจื่อภูเก็ต ในโครงการสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 9 (9th ASEAN WEEK) สืบสานวัฒนธรรมผ่านลายเส้นพู่กันจีน ศิลปะอันงดงามกว่า 3000 ปี ที่ได้สืบทอดมาถึงปัจจุบัน วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ลานกิจกรรม คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต งานนี้มาอวดฝีไม้ลายมือในการวาดภาพแนวจีนกันได้เลย

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Speech Contest: ASEAN and Soft Skills

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Speech Contest: ASEAN and Soft Skills ความยาว 3 นาที ภายใต้หัวข้อ "ASEAN and Soft Skills" ในโครงการสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 9 (9th ASEAN WEEK) ⏰️วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ อาคาร 3 ม.อ.ภูเก็ต 📥 สมัครทาง https://forms.gle/bRspUd8wwSSfSQTu5 * รับสมัครถึงวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ผู้มีสิทธิ์ในการแข่งขันจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ 🥇 รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท 🥈 รางวัลรองชนะเลิศ 2,000 บาท 🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1,000 บาท [ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร] ☎️ติดต่อสอบถาม 089-646-3533

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน MasterChef Thai & ASEAN Season 1 รังสรรค์อาหารจานเด็ดจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีกลิ่นอายวัฒนธรรมอาเซียน

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน MasterChef Thai & ASEAN Season 1 ภายใต้โครงการสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 9 (9th ASEAN WEEK) รับสมัครนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันการรังสรรค์อาหารจานเด็ดจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีกลิ่นอายวัฒนธรรมอาเซียน ⏰️วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ลานกิจกรรม คณะวิเทศศึกษา ม.อ. ภูเก็ต 📥 สมัครและติดตามรายละเอียดทาง LINE Group จาก QR Code รับสมัครเพียง 5 ทีม ทีมละ3 คน เท่านั้น !! (ตามลำดับการสมัคร) * รับสมัครถึงวันพุธที่ 24 ส.ค. 2565 ผู้มีสิทธิ์ในการแข่งขันจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ 🥇 รางวัลชนะเลิศ 1,500 บาท 🥈 รางวัลรองชนะเลิศ 1,000 บาท 🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 500 บาท รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากคณะฯ [ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร] 🎁มีการสนับสนุนงบประมาณในการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องปรุง

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามชิงเงินรางวัลในกิจกรรม Korea & ASEAN Quiz 2022

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามชิงเงินรางวัลในกิจกรรม Korea & ASEAN Quiz 2022 ภายใต้โครงการสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 9 (ASEAN WEEK 9th) รับสมัครนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเกาหลีและประเทศในอาเซียน วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมมนัส คณะวิเทศศึกษา ม.อ. ภูเก็ต 📥 สมัครทาง shorturl.at/bdfjK รับสมัครเพียง 25 คนเท่านั้น !! (ตามลำดับการสมัคร) * ผู้มีสิทธิ์ในการแข่งขันจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ 🥇 รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท 🥈 รางวัลรองชนะเลิศ 2,000 บาท 🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1,000 บาท [รางวัลที่ 1-3 จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ และผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์] ☎️ ติดต่อสอบถาม 098-015-6586