Tag - ประกาศหางาน

#TCAS68 คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

#TCAS68 คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครรอบ Early Bird (ภายใต้รอบ 1 Portfolio โครงการ ม.อ. ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี และโครงการเด็กดีศรีปวช.) โดยใช้เกณฑ์การสมัคร ดังนี้ 1. ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ได้แก่ GPAX 2.50 ขึ้นไป GPA ภาษาต่างประเทศ 3.00 ขึ้นไป 2. รูปถ่าย 3. Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า สมัครทาง https://admissions.phuket.psu.ac.th/apply/ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.psu.ac.th/.../06/PSU-Phuket-Early-Bird-2568.pdf ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #Dek68 คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมกลุ่มไลน์ได้เล้ยย ไม่พลาดทุกข่าวการรับสมัครของคณะวิเทศศึกษา! https://line.me/ti/g/JgMwYa3tI7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- สำหรับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2568 คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต มีดังนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (B.B.A. in International Business: IB) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจระหว่างประเทศตลอดจนความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ของการประกอบธุรกิจ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 โครงการ PSU Phuket Early Bird

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 โครงการ PSU Phuket Early Bird (รับ – เรียน ล่วงหน้า) ประจำปีการศึกษา 2568   ดูรายชื่อ >> https://script.google.com/.../AKfycbwX_M.../exec   **สำหรับน้องๆที่มีรายชื่อผ่านการสัมภาษณ์ SCAN QR CODE เข้า Line กลุ่มได้เลย   ที่มา: https://www.facebook.com/admission.psuphuket

รอบที่ 4 Direct Admission โครงการ Phuket International Admission

#TCAS67 #รอบ4 #DirectAdmission คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต รอบที่ 4 Direct Admission โครงการ Phuket International Admission รับสมัคร วันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2567 สมัครทาง https://e-admission.psu.ac.th คะแนนที่ใช้สมัคร (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) TOEIC 500 คะแนน HSK ระดับ 3 TOPIK ระดับ 2 DELF ระดับ A2 IELTS 4.5 TOEFL PBT 477, CBT 153, IBT 53 ประกาศรับสมัคร https://entrance.psu.ac.th/.../142_Phuket_International... ------------------------------ #Dek67 คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมกลุ่มไลน์ได้เล้ยย ไม่พลาดทุกข่าวการรับสมัครของคณะวิเทศศึกษา! line.me/ti/g/_LRHuVPAKZ E-BOOK คณะวิเทศศึกษา https://online.fliphtml5.com/bwgf/otbg/ สอบถามโทร. 076-276028 หรือ 076-276029

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการ Phuket International Admission ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการ Phuket International Admission ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4) สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย ตรวจสอบรายชื่อ>> https://script.google.com/.../AKfycbxtQ4NXpMAfZse.../exec... ทีมา: https://www.facebook.com/admission.psuphuket

ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา

คณะวิเทศศึกษารับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฎิบัติงานวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร: https://www.psu.ac.th/phuket/76807/ 2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร: https://www.psu.ac.th/phuket/76806/ สมัครออนไลน์ได้ที่: https://resume.psu.ac.th/ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 มกราคม 2567