Tag - มหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา

คณะวิเทศศึกษารับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฎิบัติงานวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร: https://www.psu.ac.th/phuket/76807/ 2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร: https://www.psu.ac.th/phuket/76806/ สมัครออนไลน์ได้ที่: https://resume.psu.ac.th/ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 มกราคม 2567

คณะวิเทศศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (COC) คณะวิเทศศึกษา (FIS) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง กว่า 70 โรงแรม ณ ห้องประชุมแอมแทค(AMTEC) อาคาร 1 ม.อ.ภูเก็ต

เสวนาวิจัยครั้งที่ 1 (1st FIS Research Seminar)

เมื่อวันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 คณะวิเทศศึกษา ได้จัดเสวนาวิจัยในหัวข้อ “การเขียนบทความเพื่อลงวารสารระดับนานาชาติ” ณ ห้องวิจัย 3302 ชั้น 3 ตึกคณะวิเทศศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สตีเว่น มาร์ติน อาจารย์ประจำคณะวิเทศศึกษาได้เป็นวิทยากร ซึ่งในการจัดเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์ในคณะวิเทศศึกษาเป็นจำนวนมาก เพื่อจะนำความรู้ในการเสวนาครั้งนี้ ไปประกอบการจัดทำวิจัย และนำไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ