Tag - เกาหลีศึกษา

#TCAS68 คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

#TCAS68 คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครรอบ Early Bird (ภายใต้รอบ 1 Portfolio โครงการ ม.อ. ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี และโครงการเด็กดีศรีปวช.) โดยใช้เกณฑ์การสมัคร ดังนี้ 1. ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ได้แก่ GPAX 2.50 ขึ้นไป GPA ภาษาต่างประเทศ 3.00 ขึ้นไป 2. รูปถ่าย 3. Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า สมัครทาง https://admissions.phuket.psu.ac.th/apply/ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.psu.ac.th/.../06/PSU-Phuket-Early-Bird-2568.pdf ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #Dek68 คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมกลุ่มไลน์ได้เล้ยย ไม่พลาดทุกข่าวการรับสมัครของคณะวิเทศศึกษา! https://line.me/ti/g/JgMwYa3tI7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- สำหรับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2568 คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต มีดังนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (B.B.A. in International Business: IB) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจระหว่างประเทศตลอดจนความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ของการประกอบธุรกิจ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 โครงการ PSU Phuket Early Bird

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 โครงการ PSU Phuket Early Bird (รับ – เรียน ล่วงหน้า) ประจำปีการศึกษา 2568   ดูรายชื่อ >> https://script.google.com/.../AKfycbwX_M.../exec   **สำหรับน้องๆที่มีรายชื่อผ่านการสัมภาษณ์ SCAN QR CODE เข้า Line กลุ่มได้เลย   ที่มา: https://www.facebook.com/admission.psuphuket

รอบที่ 4 Direct Admission โครงการ Phuket International Admission

#TCAS67 #รอบ4 #DirectAdmission คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต รอบที่ 4 Direct Admission โครงการ Phuket International Admission รับสมัคร วันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2567 สมัครทาง https://e-admission.psu.ac.th คะแนนที่ใช้สมัคร (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) TOEIC 500 คะแนน HSK ระดับ 3 TOPIK ระดับ 2 DELF ระดับ A2 IELTS 4.5 TOEFL PBT 477, CBT 153, IBT 53 ประกาศรับสมัคร https://entrance.psu.ac.th/.../142_Phuket_International... ------------------------------ #Dek67 คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมกลุ่มไลน์ได้เล้ยย ไม่พลาดทุกข่าวการรับสมัครของคณะวิเทศศึกษา! line.me/ti/g/_LRHuVPAKZ E-BOOK คณะวิเทศศึกษา https://online.fliphtml5.com/bwgf/otbg/ สอบถามโทร. 076-276028 หรือ 076-276029

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการ Phuket International Admission ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการ Phuket International Admission ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4) สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย ตรวจสอบรายชื่อ>> https://script.google.com/.../AKfycbxtQ4NXpMAfZse.../exec... ทีมา: https://www.facebook.com/admission.psuphuket

ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา

คณะวิเทศศึกษารับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฎิบัติงานวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร: https://www.psu.ac.th/phuket/76807/ 2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร: https://www.psu.ac.th/phuket/76806/ สมัครออนไลน์ได้ที่: https://resume.psu.ac.th/ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 มกราคม 2567

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัคร รับสมัครงานนักวิชาการศึกษา(พนักงานมหาลัย)-FIS ที่มา : https://www.phuket.psu.ac.th/41180/

คณะวิเทศศึกษา ม.อ. ภูเก็ต ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่องกับสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (International Business: China –IBC) นำโดย อาจารย์เรืองฉาย เรืองยังมี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกปฎิบัติงาน, คณะประชาสัมพันธ์หลักสูตร และนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ศัลยา เอ้งฉ้วน อาจารย์จากสถาบันขงจื๊อภูเก็ต เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งน้อง ๆ นักเรียนต่างร่วมกันรับฟังการบรรยายและเล่นกิจกรรมเกมตอบคำถามชิงรางวัลกันอย่างสนุกสนาน

Fast Track ทุนวิจัย FIS ครั้งที่ 1

เมื่อวันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะวิเทศศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย กับโครงการ “Fast Track ทุนวิจัย FIS ครั้งที่ 1” ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการเขียนข้อเสนอโครงร่างวิจัยตามหลักวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สิงหนาท น้อมเนียน จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมด้วย    ผศ.ดร.ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ ผศ.ดร. อนุวัต สงสม  จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เป็นผู้ร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ มีความเตรียมพร้อมและสามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับการยื่นขอทุนวิจัยได้

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่ พร้อมคณะครู จำนวน 86 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษาต่อและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีอาจารย์เรืองฉาย เรืองยังมี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน ร่วมต้อนรับและเป็นผู้ให้ข้อมูลความรู้ พร้อมแนวทางการศึกษาต่อของคณะวิเทศศึกษา ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต

คณะวิเทศฯ จัดอบรมหลักสูตรภาษาจีนแก่กองทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 คณะวิเทศศึกษา จัดโครงการอบรมหลักสูตรทักษาะการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) แก่ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความรู้ พัฒนากำลังซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือน ให้มีทักษะและความสามารถด้าน การสื่อสาร ภาษาจีนเบื้องต้น อีกทั้งพื่อสร้างเสริมความมั่นใจ และทัศนคติที่ดีในการสื่อสารภาษาจีน