Tag - เกาหลีศึกษา

ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา

คณะวิเทศศึกษารับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฎิบัติงานวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร: https://www.psu.ac.th/phuket/76807/ 2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร: https://www.psu.ac.th/phuket/76806/ สมัครออนไลน์ได้ที่: https://resume.psu.ac.th/ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 มกราคม 2567

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัคร รับสมัครงานนักวิชาการศึกษา(พนักงานมหาลัย)-FIS ที่มา : https://www.phuket.psu.ac.th/41180/

คณะวิเทศศึกษา ม.อ. ภูเก็ต ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่องกับสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (International Business: China –IBC) นำโดย อาจารย์เรืองฉาย เรืองยังมี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกปฎิบัติงาน, คณะประชาสัมพันธ์หลักสูตร และนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ศัลยา เอ้งฉ้วน อาจารย์จากสถาบันขงจื๊อภูเก็ต เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งน้อง ๆ นักเรียนต่างร่วมกันรับฟังการบรรยายและเล่นกิจกรรมเกมตอบคำถามชิงรางวัลกันอย่างสนุกสนาน

Fast Track ทุนวิจัย FIS ครั้งที่ 1

เมื่อวันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะวิเทศศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย กับโครงการ “Fast Track ทุนวิจัย FIS ครั้งที่ 1” ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการเขียนข้อเสนอโครงร่างวิจัยตามหลักวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สิงหนาท น้อมเนียน จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมด้วย    ผศ.ดร.ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ ผศ.ดร. อนุวัต สงสม  จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เป็นผู้ร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ มีความเตรียมพร้อมและสามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับการยื่นขอทุนวิจัยได้

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่ พร้อมคณะครู จำนวน 86 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษาต่อและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีอาจารย์เรืองฉาย เรืองยังมี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน ร่วมต้อนรับและเป็นผู้ให้ข้อมูลความรู้ พร้อมแนวทางการศึกษาต่อของคณะวิเทศศึกษา ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต

คณะวิเทศฯ จัดอบรมหลักสูตรภาษาจีนแก่กองทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 คณะวิเทศศึกษา จัดโครงการอบรมหลักสูตรทักษาะการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) แก่ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความรู้ พัฒนากำลังซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือน ให้มีทักษะและความสามารถด้าน การสื่อสาร ภาษาจีนเบื้องต้น อีกทั้งพื่อสร้างเสริมความมั่นใจ และทัศนคติที่ดีในการสื่อสารภาษาจีน

คณะวิเทศฯ เดินหน้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต เดินหน้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (International Business: China – IBC) ซึ่งนำโดย อาจารย์นวลนุช  เขียวหวาน และคณะประชาสัมพันธ์หลักสูตร พร้อมนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ซึ่งนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ต่างให้การตอบรับและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นอย่างดี

คณะวิเทศฯ เดินหน้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ : จีน (International Business : China - IBC) นำโดยอาจารย์เรืองฉาย เรืองยังมี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน และอาจารย์อรพรรณ ลีนะนิธิกุล พร้อมคณะประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจาก University of IsIam malang

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะวิเทศศึกษา ม.อ. ภูเก็ต เปิดโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก University of lslam Malang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวรรณ ทับเที่ยง คณบดีคณวิเทศศึกษา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อหารือร่วมกันกับ Dean Nur Diana คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริการธุรกิจ Mr.lmam Wahyudi ผู้ดูแลด้านการต่างประเทศของ UNISMA ถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย

คณะวิเทศฯ ร่วมจัดงาน ม.อ.วิชาการ 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะวิเทศศึกษา ร่วมจัดงาน ม.อ. วิชาการ 2562 เป็นกิจกรรมที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะวิเทศศึกษาให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียน ครูอาจารย์และผู้ปกครอง ให้ทราบถึงหลักสูตรและรูปแบบด้านการเรียนการสอนจากความร่วมมือของสาขาต่าง ๆ ในคณะวิเทศศึกษา