การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. 2566

Back to Blog

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. 2566

Share this post

Back to Blog