Tag - ทุนการศึกษา

คณะวิเทศศึกษา มอบทุนการศึกษา มูลค่ารวม 645,000 บาท แก่นักศึกษา จำนวน 24 คน

คณะวิเทศศึกษา มอบทุนการศึกษา มูลค่ารวม 645,000 บาท แก่นักศึกษา จำนวน 24 คน 2022年2月24号星期四, FIS PSU向24位优秀学生颁发了共计64.5万泰铢的奖学金。 วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2565) คณะวิเทศศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รักษาการแทนคณบดีคณะวิเทศศึกษา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนในประเภทต่าง ๆ จำนวน 24 ทุน ได้แก่ ◾️ ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 14 ทุน ◾️ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความถนัดด้านภาษาหรือวัฒนธรรมจีน โดยผ่านการพิจารณาและรับรองจากสถาบันขงจื่อ ม.อ.ภูเก็ต จำนวน 1 ทุน ◾️ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประเภททั่วไป จำนวน 9 ทุน รวมมูลค่า 645,000 บาท ในงานพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต --------------- 👉 คลิกเลย E-BOOK https://online.fliphtml5.com/bwgf/gred/ ✅ เข้า LINE Group...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รายละเอียด รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะวิเทศศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565.pdf ข้อกำหนดและเงื่อนไขรับทุน