Tag - รับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

ดาวน์โหลดใบสมัคร รับสมัครงานนักวิชาการศึกษา(พัสดุ) FIS

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ดาวน์โหลดใบสมัคร ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รับสมัครงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (FIS)