Tag - รับสมัครงาน

คณะวิเทศศึกษา สอน HSK ฟรี!! สำหรับนักเรียนและนักศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานภาษาจีน HSK ระดับ 1 - 2 ผ่านแอพพลิเคชั่น รายละเอียดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 4 พ.ย. 2564 สมัครทาง shorturl.at/gsBMR เริ่มเรียน 6 พ.ย. - 18 ธ.ค. 2564 เรียน HSK ระดับ 1-2 ผ่าน Application ฟรี กับ คณะวิเทศศึกษา สำหรับนักเรียนและนักศึกษา เท่านั้น(เรียนออนไลน์) หากผู้เข้าอบรมมีความประสงค์ที่จะสอบ HSK 1 หรือ HSK 2 ต้องแจ้งชื่อก่อนเริ่มการอบรมพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ โดยสอบจริงผ่านระบบออนไลน์ 8 มกราคม 2565 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 089-892-4725, 076-276-040 รายละเอียดตารางอบรม ตารางอบรม โครงการพัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานภาษาจีน HSK ระดับ 1.pdf

FIS Students receive Awards from Embassy of the Republic of Korea in Thailand

FIS Students receive Awards from Embassy of the Republic of Korea in Thailand

Announcement job vacancy international affair officer 1 position

Application form Announcement job vacancy international affair officer-FIS ที่มา : https://www.phuket.psu.ac.th/48950/

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิม ซามาร่า ญารา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิม ซามาร่า ญารา ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเวลานานด้วยความเรียบร้อย วิริยะ อุตสาหะ และอุทิศเวลาให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์ คณะวิเทศศึกษา   Congratulations to Asst.Prof.Dr.Pim Samara Yara, FIS lecturer has received The Long Service Award on PSU Teacher Award 2020-2021, effective from 13 March 2021.

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์ คณะวิเทศศึกษา Congratulations to Dr.Teerathorn Lamnaokrut on PSU Teacher Award 2020-2021 in Art and Culture Conservation Excellence, effective from 13 March 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 0292 (สังกัดคณะวิเทศศึกษา) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-พนักงานมหาลัย.pdf ที่มา : https://www.phuket.psu.ac.th/42307/

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัคร รับสมัครงานนักวิชาการศึกษา(พนักงานมหาลัย)-FIS ที่มา : https://www.phuket.psu.ac.th/41180/

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

ดาวน์โหลดใบสมัคร รับสมัครงานนักวิชาการศึกษา(พัสดุ) FIS