เสวนาวิจัยครั้งที่ 1 (1st FIS Research Seminar)

Back to Blog

เสวนาวิจัยครั้งที่ 1 (1st FIS Research Seminar)

เมื่อวันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 คณะวิเทศศึกษา ได้จัดเสวนาวิจัยในหัวข้อ “การเขียนบทความเพื่อลงวารสารระดับนานาชาติ” ณ ห้องวิจัย 3302 ชั้น 3 ตึกคณะวิเทศศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สตีเว่น มาร์ติน อาจารย์ประจำคณะวิเทศศึกษาได้เป็นวิทยากร ซึ่งในการจัดเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์ในคณะวิเทศศึกษาเป็นจำนวนมาก เพื่อจะนำความรู้ในการเสวนาครั้งนี้ ไปประกอบการจัดทำวิจัย และนำไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

Share this post

Back to Blog