Tag - เรียนจีน

#TCAS68 คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

#TCAS68 คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครรอบ Early Bird (ภายใต้รอบ 1 Portfolio โครงการ ม.อ. ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี และโครงการเด็กดีศรีปวช.) โดยใช้เกณฑ์การสมัคร ดังนี้ 1. ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ได้แก่ GPAX 2.50 ขึ้นไป GPA ภาษาต่างประเทศ 3.00 ขึ้นไป 2. รูปถ่าย 3. Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า สมัครทาง https://admissions.phuket.psu.ac.th/apply/ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.psu.ac.th/.../06/PSU-Phuket-Early-Bird-2568.pdf ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #Dek68 คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมกลุ่มไลน์ได้เล้ยย ไม่พลาดทุกข่าวการรับสมัครของคณะวิเทศศึกษา! https://line.me/ti/g/JgMwYa3tI7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- สำหรับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2568 คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต มีดังนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (B.B.A. in International Business: IB) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจระหว่างประเทศตลอดจนความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ของการประกอบธุรกิจ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 โครงการ PSU Phuket Early Bird

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 โครงการ PSU Phuket Early Bird (รับ – เรียน ล่วงหน้า) ประจำปีการศึกษา 2568   ดูรายชื่อ >> https://script.google.com/.../AKfycbwX_M.../exec   **สำหรับน้องๆที่มีรายชื่อผ่านการสัมภาษณ์ SCAN QR CODE เข้า Line กลุ่มได้เลย   ที่มา: https://www.facebook.com/admission.psuphuket

รอบที่ 4 Direct Admission โครงการ Phuket International Admission

#TCAS67 #รอบ4 #DirectAdmission คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต รอบที่ 4 Direct Admission โครงการ Phuket International Admission รับสมัคร วันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2567 สมัครทาง https://e-admission.psu.ac.th คะแนนที่ใช้สมัคร (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) TOEIC 500 คะแนน HSK ระดับ 3 TOPIK ระดับ 2 DELF ระดับ A2 IELTS 4.5 TOEFL PBT 477, CBT 153, IBT 53 ประกาศรับสมัคร https://entrance.psu.ac.th/.../142_Phuket_International... ------------------------------ #Dek67 คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมกลุ่มไลน์ได้เล้ยย ไม่พลาดทุกข่าวการรับสมัครของคณะวิเทศศึกษา! line.me/ti/g/_LRHuVPAKZ E-BOOK คณะวิเทศศึกษา https://online.fliphtml5.com/bwgf/otbg/ สอบถามโทร. 076-276028 หรือ 076-276029

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการ Phuket International Admission ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการ Phuket International Admission ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4) สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย ตรวจสอบรายชื่อ>> https://script.google.com/.../AKfycbxtQ4NXpMAfZse.../exec... ทีมา: https://www.facebook.com/admission.psuphuket

ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา

คณะวิเทศศึกษารับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฎิบัติงานวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร: https://www.psu.ac.th/phuket/76807/ 2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร: https://www.psu.ac.th/phuket/76806/ สมัครออนไลน์ได้ที่: https://resume.psu.ac.th/ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 มกราคม 2567

FIS Chinese students took a field trip

On Thursday 6 July, 2023, FIS Chinese students took a field trip to the Faculty of Social Science and Humanities, Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology (TAR UMT), Malaysia. They toured the university and got the chance to lecture and making a cocktail season.

Summer semester at Chang Jung Christian University, Tainan, Taiwan.

Summer semester at Chang Jung Christian University, Tainan, Taiwan.

The Webinar: Democratic Decay and Authoritarian Resurgence

The Webinar: Democratic Decay and Authoritarian Resurgence Speaker: Professor Natasha Lindstaedt, University of Essex Wednesday, March 08, 2023, 4:00 p.m. - 07.00 p.m. (Thailand time) (9.00 a.m. - 12.00 p.m. UK time)   Please join us to explore Natasha Lindstaedt’s book, Democratic Decay and Authoritarian Resurgence in which she introduces students to the concept and causes of democratic...

พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานสุขอนามัยระดับโลก (GBAC STAR)

วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565) คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยรองศาสตรจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต และรักษาการแทนคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ชัยศรี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานสุขอนามัยระดับโลก (GBAC STAR) ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา ภายใต้โครงการวิจัยต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จังหวัดภูเก็ต เพื่อยกระดับความปลอดภัยด้วยมาตรฐานสากล โครงการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยมี อาจารย์นวลสมร อุณหะประทีป อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน คณะวิเทศศึกษา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวภูเก็ตสู่สากล รองรับวิถีชีวิตแบบ Next Normal โดยมีองค์กรต้นแบบธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GBAC STAR ได้แก่ โรงแรมป่าตอง เบย์ ฮิลล์...

ชวนคุย ชวนคิด “แนวทางการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูสู่ผู้เรียน”

ชวนคุย ชวนคิด “แนวทางการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูสู่ผู้เรียน” คณะวิเทศศึกษานำความรู้เรื่องทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเผยแพร่สู่วงวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 คณะวิเทศศึกษา โดย ดร.นวลนุช เขียวหวาน และเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และโรงเรียนวัดมงคลวราราม ร่วมกันจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูสู่ผู้เรียน ณ โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ จ.ภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศินี ชัยศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิเทศศึกษา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน การประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้มีอาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และครู เป็นวิทยากร และมีผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาข้อสรุปแนวทางในการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูร่วมกัน 💡 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเป็นแนวคิดที่ถูกกล่าวถึงในศาสตร์ด้านพฤติกรรมองค์การ มีรากฐานมาจากแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) ผสมผสานกับแนวคิดพฤติกรรมองค์การเชิงบวก (Positive organizational behavior) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน หรือ IBC และเป็นการสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน