FIS News

ม.อ. วิชาการ 2563

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  มีกำหนดจัดงาน มอ. วิชาการ ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้สาธารณชนทราบอย่างทั่วถึง คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมทางวิชาการ 5 กิจกรรมสำคัญ คือ การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ "เพลง Jazz ที่รัก" (FIS Singing Contest 2020)     เวลา 13.00 - 16.30 น. รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร ASEAN+3 Quiz 2020     เวลา 09.00 - 12.00 น. รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร การแข่งขันเล่านิทานด้วยภาษาจีน  ครั้งที่ 2     เวลา 9.00 - 12.00 น. รายละเอียดโครงการ ใบสมัคร การแข่งขัน Speech Contest...

แจกหนังสือเรียนฟรี !!!

คณะวิเทศศึกษา แจกหนังสือเรียนฟรี ตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 คณะวิเทศศึกษา จัดเตรียมการส่งหนังสือเรียนให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี สำหรับภาคการศึกษา 3/2562 และ 1/2563 เพื่อเป็นการดำเนินตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในคณะวิเทศศึกษา ในการร่วมจัดเตรียมหนังสือและการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่นักศึกษา

แนะนำสาขา IBC ให้น้อง ๆ นักเรียน

สโมสรนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำน้อง ๆ นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน และกิจกรรมของสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (IBC) โดยบอกเล่าผ่านประสบการณ์จากรุ่นพี่คณะวิเทศศึกษา ผ่านทาง Facebook: สโมสรนักศึกษา คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต #รีวิว IBC ฉบับเด็กศิลป์คำนวณ #รีวิว IBC ฉบับเด็กศิลป์ภาษา

ตอบคำถามและไขข้อสงสัยให้น้อง ๆ นักเรียน

สโมสรนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตอบคำถามและไขขอสงสัยให้กับนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับการใช้ชีวิต และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นเป็นนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะวิเทศศึกษา ม.อ. ภูเก็ต ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม

วันที่ 10 เมษายน 2563 คณะวิเทศศึกษา ม.อ. ภูเก็ต ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยได้มอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรองโดยรอบอำเภอกะทู้ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายใน ม.อ.ภูเก็ต พร้อมกันนี้ คณะวิเทศศึกษา ขอส่งกำลังใจและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการปฎิบัติหน้าที่ เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

โครงการค่าย “ชีวิตดี๊ดี Happy Life 2020”

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 คณะวิเทศศึกษา โดยอาจารย์จากสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมจัดโครงการค่าย “ชีวิตดี๊ดี Happy Life 2020” โครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาจิตวิวัฒน์และรายวิชาชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นรายวิชาที่สอนให้กับนักศึกษาทั้งวิทยาเขตภูเก็ต ในโครงการมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 200 คนจากคณะต่าง ๆ โดยเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาได้มาพบเจอกัน รู้จักการทำงานเป็นทีม และมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะนำไปสู่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การเรียนรู้ที่จะรู้จักตนเอง ในโครงการค่าย ประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย เช่น สื่อสารไร้เสียง, มาตรวัดคน, กายบริหารเพื่อการตะหนักรู้ และศิลปะเพื่อสมาธิ  เป็นต้น

คณะวิเทศฯ จัดโครงการสอนทักษะมวยไทยแก่นักศึกษา Guokai ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต โดย อาจารย์เรืองฉาย เรืองยังมี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกปฎิบัติงาน จัดทำโครงการสอนทักษะมวยไทยแก่นักศึกษา Guokai ขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเอกลักษณ์ของมวยไทย  ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านศิลปะการต่อสู้ของประเทศไทย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา

PSU French Spelling Bee 2020

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 สาขาวิชายุโรปศึกษา คณะวิเทศศึกษา จัดกิจกรรม PSU French Spelling Bee ครั้งที่ 2 การแข่งขันสะกดคำภาษาฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์และโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะได้แสดงความสามารถในทักษะด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น   การสะกดคำ การฟัง การเขียน ความเร็ว และการใช้สมาธิในการตอบคำถาม โดยคำศัพท์ที่ใช้ในการแข่งขันเป็นคำศัพท์ฝรั่งเศสระดับพื้นฐาน (A1) พร้อมกันนี้ยังได้รับชมระบำกระโปรงการแสดงวัฒนธรรมจากฝรั่งเศส (Can Can Dance) โดยนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักเรียนและคุณครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมค่าย FIS Open house 2020 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2563 กิจกรรมค่าย FIS Open House 2020 ครั้งที่ 1 โดยนักศึกษาจากคณะวิเทศศึกษา กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายจำนวน 60 คน ได้มาร่วมรู้จักกับคณะวิเทศศึกษา พร้อมสัมผัสการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ในแง่มุมต่างๆ ก่อนก้าวสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/pg/fisopenhousecamp/photos/?ref=page_internal

คณะวิเทศศึกษา ม.อ. ภูเก็ต ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่องกับสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (International Business: China –IBC) นำโดย อาจารย์เรืองฉาย เรืองยังมี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกปฎิบัติงาน, คณะประชาสัมพันธ์หลักสูตร และนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ศัลยา เอ้งฉ้วน อาจารย์จากสถาบันขงจื๊อภูเก็ต เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งน้อง ๆ นักเรียนต่างร่วมกันรับฟังการบรรยายและเล่นกิจกรรมเกมตอบคำถามชิงรางวัลกันอย่างสนุกสนาน